Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze. Dit houdt in dat de osteopaat bijna uitsluitend met zijn handen werkt.

De osteopaat onderzoekt en behandeld de volgende systemen:

  • Het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren)
  • Het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel)
  • Het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie)

Na het onderzoek zal de osteopaat de blokkades en bewegingsbeperkingen in kaart brengen die in verbinding staan met de klacht(en). De normale beweeglijkheid van de lichaamsstructuren worden hersteld en daarmee het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De behandeling bestaat vaak uit manipulaties, spiertechnieken en verschillende mobilisaties .

 

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. De osteopaat behandelt ook kinderen, baby’s en zwangere vrouwen.